Kadry, ZUS i płace

  • Przygotowywanie zgodnie z potrzebami Klienta miesięcznego, kwartalnego, półrocznego bilansu i rachunku wyników,
  • Opracowywanie budżetów oraz kontrola realizacji założeń budżetowych,
  • Opracowywanie i wdrażanie raportów z wyników działalności firmy, zgodnych z wymaganiami oraz terminami Klienta,
  • Opracowywanie oraz wdrażanie nowych raportów, zgodnych z wymaganiami Klienta,
  • Sporządzanie raportów zgodnych, z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami, terminami lub wzorcami Klienta,
  • Opracowywanie nowych lub ocena już istniejących projektów inwestycyjnych oraz organizacja sposobu ich finansowania,
  • Opracowywanie procedur przetargowych, przeprowadzanie przetargów oraz rozliczanie inwestycji,
  • Przygotowywanie sprawozdań dla banków i innych instytucji kredytujących,
  • Dla firm oraz osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą opracowywanie: analizy koncepcji przedstawionych przez Klienta, doradztwo branżowe, analizę opłacalności, budowa i realizacja planu powstania firmy, analiza struktury konkurencji,
  • Analiza organizacji działu księgowości.