Kadry, ZUS i płace

foto

Prowadzenie spraw płacowych

 • Naliczanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z przepisami prawa oraz z uwzględnieniem danych dostarczonych przez KLIENTA,
 • Sporządzanie list płac oraz zestawień wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych,
 • Przygotowanie comiesięcznej indywidualnej informacji płacowej dla pracowników,
 • Przygotowywanie informacji dotyczących przelewów wynagrodzeń pracowników,
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • Przygotowywanie „pasków wypłat” wynagrodzeń,
 • Przygotowywanie raportów ZUS RMUA.
 • Przesyłanie elektroniczne wyliczonych składek ZUS,
 • Rejestracja, dokonywanie zmian oraz wyrejestrowywanie pracowników z ZUS


ZUS

 • Wyliczenie wysokości miesięcznych składek ZUS,
 • Sporządzenie określonych przepisami prawa deklaracji ZUS,
 • Przesyłanie elektroniczne wyliczonych składek ZUS,
 • Rejestracja, dokonywanie zmian oraz wyrejestrowywanie pracowników z ZUS.